Prijem

Prvi kontakt sa terapijskom zajednicom ostvaruje se putem telefona, gdje se pružaju informacije i zakazuje termin za razgovor.  Tokom prvog kontakta ovisnik zainteresiran za ulazak u tretman upoznaje se sa uslovima I potrebnom dokumentacijom za ulazak u terapijsku zajednicu.

Osnovni uslov za ulazak u Kampus je dobrovoljnost i motivacija ovisnika za tretman. Veoma značajno je da korisnik dolaskom u terapijsku zajednicu bude u pratnji posrednika (roditelji, supruga ili neko iz uže porodice sa kojom ovisnik ostvaruje dobre odnose). 

Nakon obavljenog razgovora sa socijalnim radnikom iz Kampusa, ovisnik i njegov posrednik se upućuju u Centar za socijalni rad općine kojoj pripada. Nakon ispunjenih uslova u Centru za socijalni rad, ovisnik ulazi u tretman terapijske zajednice i time postaje korisnik  ove Ustanove.