O nama

Javna ustanova "Terapijska zajednica Kampus" Kantona Sarajevo osnovana je od strane Skupštine Kantona Sarajevo 2003. godine, a prvi korisnici primljeni su 01. jula 2007. godine. Ustanova je predviđena za smještaj i tretman 30 muških ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Ovo  je prva terapijska zajednica u Bosni i Hercegovini iza koje, kao utemeljitelj, stoji država. To osigurava kvalitetan program rada koji provodi kvalificirano i profesionalno osoblje.

Kampus predstavlja minijaturno društvo u kojem korisnici i osoblje imaju jasno definisane uloge, u skladu sa određenim pravilima, a koje su dodijeljene i oblikovane da unaprijede proces postizanja uvida i uspostavljanja promjena kod korisnika. 

Smješten je u mjestu Rakovica, 15 km udaljenom od Sarajeva. Kampus se nalazi u mirnom okruženju odakle se pruža pogled na idličan seoski krajolik. Uz kuće se nalazi lijepo uređeno dvorište, park sa klupama, cvijeće, fontana, malo vještačko jezero, sportski teren i ostali sadržaji koji doprinose boljem oporavku korisnika.

Obzirom da korisnici borave u Kampusu najmanje godinu dana, unutrašnje uređenje treba da doprinese stvaranju sigurnog okruženja u kojem će korisnici moći da istražuju interpersonalne probleme kako bi pronašli konstruktivne načine nošenja sa emocionalnim stanjima. Stoga je cjelokupni prostor opremljen kao porodična kuća, a ne kao institucija.

Stručno osoblje, program prilagođen klijentu i lijepo uređen ambijent potpomažu oporavak osoba koje žele da se oslobode ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. 

Tretman u Kampusu traje 12 mjeseci i rezidencijalnog dijela. Rezidencijalni dio tretmana sastoji se od tri faze:

- adaptacija (trajanje oko mjesec dana),

- rehabilitacija (trajanje oko 3 mjeseca) i

- resocijalizacija (trajanje oko 8 mjeseci). 

Za provođenje planiranog programa tretmana su zaduženi radno-okupacioni terapeuti,  psiholozi, socijalni radnici, sociolozi, sportski terapeuti i medicinsko osoblje.

U Kampusu se organizuju različite radno-okupacione aktivnosti kako bi korisnici razvili radne navike i vještine koje će im koristiti po završetku tretmana, te kako bi provodili vrijeme na strukturisan način.

Kako bi se korisniku pomoglo da stekne uvid u svoje ranije ponašanje, načine razmišljanja i emocionalna stanja organizuju se redovne individualne i grupne terapije sa psiholozima i socijalnim radnicima.        

Organizuju se i provode redovne sportsko-rekreativne aktivnosti s korisnicima.

Medicinsko osoblje prati zdravstveno stanje korisnika i obavlja redovne medicinske preglede kako bi se spriječile i liječile moguće zdravstvene poteškoće. 

U terapijskoj zajednici paralelno sa tretmanom korisnika provodi se individualna i grupna porodična terapija, a koja je veoma značajna za uspješno održavanje korisnikove apstinencije po završetku tretmana u Kampusu, kao i stvaranje funkcionalne porodične sredine. 

Korisnik je aktivan učesnik u terapijskom procesu, te nosi glavnu odgovornost za postizanje ličnog rasta i napretka u cilju smislenijeg i potpunijeg života.