objavljeno 08.08.2017 u 12:13

Radovi u plasteniku


Veoma je važno da tokom boravka u Terapijskoj zajednici korisnici steknu radne navike koje su izgubili tokom korištenja psihoaktivnih supstanci ili ih nisu nikad ni usvojili. Za vrijeme boravka u našoj Ustanovi korisnici i korisnice su u sklopu radno-okupacione terapije u plasteniku zasadili paradajz, paprike, krastavice i buraniju. Također su zasađeni i nasadi crvenog i bijelog luka.


Trenutno se ubire povrće koje je rezultat višemjesečnog rada u sklopu radno-okupacione terapije.